Meer dan veertig Europese Nobelprijswinnaars vragen de regeringsleiders van de Europese Unie in een open brief niet op wetenschap te bezuinigen.

“Indien het EU-budget voor onderzoek en innovatie sterk verlaagd wordt, riskeren we het verlies van een generatie van getalenteerde wetenschappers, juist op het moment dat Europa ze het hardst nodig heeft”, aldus de ondertekenaars van de brief. “Investeren in kennis is de enige manier om de Europese welvaart op lange termijn veilig te stellen.”

Financiële malaise

Sinds gisteren vergadert de Europese Unie over de begroting voor de periode 2014-2020. De Nobelprijswinnaars vrezen dat de geplande verhoging van het budget voor wetenschap van vijftig naar tachtig miljard op het laatste moment zal worden afgeblazen vanwege de financiële crisis.

 

Rutte

“Zeker in crisistijd kan er in de nachtelijke uurtjes van zo’n EU-top nog van alles gebeuren”, zegt Hans Chang, directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de Volkskrant. Hij vindt dat premier Mark Rutte zich de brief van de Nobelprijswinnaars moet aantrekken. “Rutte wil dat Nederlandse wetenschappers meer onderzoeksgeld uit Europa halen. Maar dan moet dat geld daar natuurlijk wel zijn.”

Goede vrienden

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr voelt zich gesteund door de Nobelprijswinnaars. Ze tweet: “Je kunt je slechtere vrienden indenken dan 40 Nobelprijswinnaars die de EU op het hart drukken in de wetenschap te blijven investeren.”

Erasmusbeurzen

Eerder bleek al dat er ook een probleem is met de huidige onderwijsbegroting van de Europese Unie. Het Erasmusprogramma, dat ervoor zorgt dat studenten een beurs kunnen krijgen om in het buitenland te studeren of stage te lopen, kampt met een flink tekort. Voor het huidige collegejaar lijken de vergoedingen echter niet in gevaar te komen. HOP/TF