Don Poldermans schond de wetenschappelijke integriteit door fictieve gegevens te gebruiken, onzorgvuldige dataverzameling en ontbrekende brondocumenten. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek naar vijf studies van de voormalige hoogleraar en internist van het Erasmus MC.

Ernstig wetenschappelijk wangedrag

De commissie onder leiding van Bob Löwenberg onderzocht vijf studies van de onderzoeksgroep rond Poldermans. Van alle studies kan de betrouwbaarheid in twijfel worden getrokken. Drie van de vijf zijn volgens de commissie wetenschappelijk onjuist. Bij één is er sprake van ontbrekende brondocumenten, waardoor het onderzoek niet te controleren is, en de vijfde studie is slordig uitgevoerd. Poldermans was in het onderzoek waar gebruik is gemaakt van fictieve gegevens verantwoordelijk voor de data en de analyse. Bij dit onderzoek heeft Poldermans zich volgens de commissie dan ook schuldig gemaakt aan “een ernstig geval van wetenschappelijk wangedrag”. De conclusies van de commissie hebben geen gevolgen voor de promovendi die onder Poldermans hun proefschrift schreven.

Reactie Poldermans

In een reactie laat Poldermans weten dat er sprake is van een “heksenjacht”, die het vertrouwen in de medische wetenschap onnodig schaadt. Hij noemt het ongegrond dat hij in één adem wordt genoemd met de Tilburgse ex-hoogleraar Diederik Stapel. Volgens Poldermans is de conclusie dat er fictieve gegevens zijn gebruikt, gebaseerd op een verklaring van een klokkenluider die niet door andere getuigen wordt ondersteund. De ontbrekende brondocumenten zijn volgens hem zoekgeraakt in het archief van het Erasmus MC.

Nieuwe baan

Poldermans heeft sinds maart dit jaar een nieuwe baan als internist in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. TF

Lees ook het artikel in EM over Poldermans toen die net was ontslagen (p. 22-23)