Er komen steeds meer vrouwelijke professoren in Nederland, al zijn het er nog altijd weinig. In dit tempo duurt het tot 2060 voordat evenveel vrouwen als mannen een leerstoel bezetten.

Dat staat in de nieuwe Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die volgende week wordt gepresenteerd tijdens een speciale talentendag voor vrouwelijke wetenschappers. Intussen is 14,8 procent van alle hoogleraren vrouw. Drie jaar geleden was dat nog 12 procent.

Nederland loopt achter

Binnen de Europese Unie werken alleen in België, Cyprus en Luxemburg relatief minder vrouwelijke hoogleraren dan in Nederland. Voor evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de wetenschap zijn daarom meer inspanningen noodzakelijk, meent Stichting De Beauvoir, die de monitor publiceert. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren werkte eraan mee, evenals de VSNU en de federatie van academische ziekenhuizen NFU.

Uit de monitor blijkt verder dat vrouwen binnen universiteiten zelden in bestuurlijke functies terechtkomen, al valt het in de raden van toezicht naar verhouding mee. Ook krijgen vrouwen voor hetzelfde werk nog altijd minder betaald dan mannen.

Vrouwen aan de EUR

Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de EUR valt tegen. Op 31 december 2011 bedroeg het percentage over de hele universiteit 10,1, het jaar daarvoor was dat 10,2 procent. Weinig bemoedigend, zoals ook in het jaarverslag (.pdf) valt te lezen. HOP/TF