Universiteiten en hogescholen raken vaker dan voorheen verzeild in juridische gevechten met hun studenten. Ook de Erasmus Universiteit merkt dat studenten zich minder snel bij een beslissing neerleggen.

Neem alleen al het aantal rechtszaken bij de rechtbank voor het hoger onderwijs, het CBHO. In 2009 waren dat er tachtig, in 2010 werden dat er honderd, in 2011 maar liefst 270 en dit jaar staat de teller al op 130.

“Wij krijgen maar een deel van de zaken”, zegt secretaris Willem Beijk van het CBHO. “Bij de instellingen loopt het werkelijk over de schoenrand heen. Er zijn veel studenten, overal is het bindend studieadvies ingevoerd, de normen zijn opgehoogd… dat levert heel wat problemen op. We hebben veel zaken over het bindend studieadvies en we verwachten dat er nog veel zaken over het verhoogde collegegeld voor langstudeerders bijkomen.”

Extra medewerker aangesteld

Ook Jerimi van Laar, hoofd van de afdeling Juridische Zaken op de Erasmus Universiteit, voorziet zo’n piek door een strenger bsa en de langstudeerboete. Hij heeft er zelfs een extra (parttime) medewerker voor aangesteld. Ook denkt hij dat er bij de Adviescommissie voor Bezwaarschriften meer brieven binnen zullen komen, vanwege de andere opzet van de decentrale selectie bij geneeskunde. Nu wordt er geselecteerd in één ronde, terwijl dat eerder in twee rondes gebeurde.

Vaker advocaat inschakelen

Net als de landelijke trend, heeft het College voor Beroep van de Examens, het beroepsorgaan van Examencommisses, het de afgelopen jaren inderdaad drukker gekregen: in 2011 zijn er voor het eerst meer dan 200 zaken behandeld. Voorheen schommelde dat aantal tussen de 150 en 180. Ook merkt Van Laar dat studenten vaker doorprocederen, vaker een advocaat inschakelen en voor het eerst hebben in 2011 twee mensen een kort geding aangespannen.

Onrust

De overheid heeft nogal wat onrust veroorzaakt en lijkt daar niet goed over nagedacht te hebben, stelt studentendecaan Romke Biagioni van de Universiteit Leiden, teven voorzitter van de commissie rechtspositie van het Landelijk Beraad Studentendecanen (LBS). “Sinds de invoering van instellingscollegegeld bij tweede bachelor- of masteropleiding zijn de regels behoorlijk complex geworden en gaat er wel eens iets mis. Voor studenten gaat dat natuurlijk om enorme bedragen. Daarbij komt nu de langstudeermaatregel bij. Het wordt een drukke zomer.”

Zakelijke opstelling

Henk Boswijk, de voorzitter van het LBS en studentendecaan aan de Vrije Universiteit, denkt dat het ook per instelling kan verschillen. “Mijn indruk op de VU is dat de meeste studenten er niet voor voelen om in officiële juridische procedures verzeild te raken, vroeger niet en nu nog steeds niet. Van de kant van de instelling zie ik echter wel een ontwikkeling: waar voorheen de voorkeur uitging naar minnelijke schikking zie ik nu vaker een zakelijke, formele opstelling van de instelling.” HOP/LJ