De overheid bezuinigt de komende jaren jaarlijks tweehonderd miljoen euro op wetenschappelijk onderzoek volgens berekening van het Rathenau Instituut.

De uitgaven zouden van 5,9 naar 5,7 miljard euro gaan. Hiervan geeft de overheid 4,8 miljard euro rechtstreeks aan wetenschappelijk onderzoek uit en dat zakt naar 4,5 miljard in 2016. De fiscale tegemoetkoming stijgt van 1,1 naar 1,2 miljard euro.  

Begin februari hadden onderzoekers van het instituut het nog over vierhonderd miljoen euro minder, op basis van een doorrekening van politieke plannen en begrotingen. Er was echter alleen naar de rechtstreekse uitgaven gekeken en niet naar het extra belastingvoordeel voor bedrijven die in research en development investeren.

Het onafhankelijke Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. HOP