Waarom zijn sommige kinderen beter in delen en samenwerken dan andere kinderen? De Canadese onderzoeker Viara Mileva-Seitz kreeg een Rubicon-beurs van 120.000 euro om hier op de EUR een post-doc onderzoek naar te doen.

Viara Mileva-Seitz van de University of Toronto vraagt zich af waarom sommige kinderen beter zijn in samen delen en samenwerken dan andere kinderen. Komt dit doordat ze sociale signalen beter kunnen waarnemen, een genetische bagage hebben die gunstig is voor sociaal gedrag, of opgevoed zijn om beter samen te werken en samen te delen? Ze bestudeert deze factoren in de eerste vijf levensjaren waarin de basis wordt gelegd voor later sociaal-moreel gedrag.

Pedagogiek

Haar tweejarige onderzoek voert ze vanaf september uit bij Pedagogische Wetenschappen onder de noemer ‘My mother taught me to be attentive and kind’. Ze ontwikkelde het onderzoeksplan samen met hoogleraar Marinus van IJzendoorn, die ze op een conferentie ontmoette. Hij is zowel verbonden aan de Universiteit van Leiden als aan de EUR, waar hij de opdracht heeft het onderzoeksprogramma van de nieuwe afdeling Pedagogische Wetenschappen op te zetten en uit te bouwen. Mileva, zegt hij, kent de wereldreputatie van het Erasmus MC en Generation R en wilde daarom graag haar onderzoek hier uitvoeren.

De gegevens die ze gaat coderen en analyseren zijn al verzameld in de vorm van video-opnamen binnen het Generation R onderzoek. Van IJzendoorn is verbonden aan deze grote Rotterdamse studie naar de ontwikkeling van 7000 kinderen vanaf de geboorte, met biologische en pedagogische metingen. Mileva bekijkt in het bijzonder de ontwikkeling van een groep van 800 kinderen die intensiever gevolgd zijn. Drie aio’s gaan met haar samenwerken.

Interdisciplinair

Van IJzendoorn is blij met de beurs voor zijn postdoc-onderzoeker. Het is vooral interessant, zegt hij, vanwege het interdisciplinaire element. De Canadese onderzoeker is namelijk bioloog en promoveerde op het onderwerp opvoeding in relatie tot genetica.

“Het onderzoek past goed binnen mijn Rotterdamse onderzoekprogramma”, vertelt hij. Hierin besteedt de hoogleraar aandacht aan de ontwikkeling van inlevingsvermogen en empathie, de bereidheid tot samenwerken en het delen van zaken. “Een belangrijk facet van morele ontwikkeling waaraan nog weinig aandacht wordt geschonken. Er is een overmaat aan belangstelling voor antisociaal agressief en ongehoorzaam gedrag.”

Rubicons aan de EUR

Met de Rubicon geeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen bij internationaal vooraanstaande instituten. 15 onderzoekers die in Nederland zijn gepromoveerd gaan dit jaar naar het buitenland, en 14 buitenlandse onderzoekers komen naar Nederland.

De Rubicon bestaat sinds 2005. Samen met de Canadese onderzoeker zijn er in totaal vier onderzoekers met deze beurs naar de EUR gekomen. In totaal gingen acht onderzoekers die aan de EUR gepromoveerd zijn met een Rubicon naar andere universiteiten, veelal in het buitenland. TL