Het wordt meer een geregistreerd partnerschap dan een volwaardig huwelijk: de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. Dat valt te concluderen uit de gezamenlijke notitie die vandaag het licht ziet.

De universiteiten kiezen voor een strategische alliantie. Een fusie is daarmee van de baan. Het bondgenootschap moet ‘een katalysator’ vormen voor de reeds bestaande samenwerking. Dit staat in de notitie van de drie universiteiten onder de titel ‘Meer Waarde’. Hoewel het geen verrassing is dat het woord fusie niet meer voorkomt in het stuk, is het wel voor het eerst openbaar voor welke samenwerkingsvorm wél is gekozen.

Wetenschapsdomeinen

Allereerst is er een zestal ‘wetenschapsdomeinen’ bepaald waarin de drie universiteiten elkaar willen gaan vinden en aanvullen: humanities, law, science & engineering & design, medicine & life sciences, social & behavioural sciences en economics & management.

Joint Ventures

De samenwerking krijgt vorm in joint ventures tussen de drie Zuid-Hollandse universiteiten (LDE, Rotterdam kiest voor de E van Erasmus in de afkorting van de samenwerking) die sinds september 2010 verregaande samenwerking onderzoeken. Zo komen er LDE Centers van bepaalde expertisegebieden en LDE Graduate schools, waar masteropleidingen en promotietrajecten onder gaan vallen.

Gemeenschappelijke regeling

Deze joint ventures zullen de vorm van een gemeenschappelijke regeling krijgen, dat samenwerking tussen ‘openbare lichamen’ mogelijk maakt; tot nu toe voornamelijk gebruikt door gemeenten, provincies en waterschappen.

Versnippering

Op korte termijn (2012-2015) wordt samenwerking gezocht op onderwijsgebied; bijvoorbeeld wordt gedacht aan een gezamenlijke masteropleiding Wijsbegeerte, om ‘versnippering’ tegen te gaan. Het aanbod van bacheloropleidingen wordt op korte termijn behouden en in de toekomst wellicht uitgebreid. Ook gaat bekeken worden of het ‘vestigingsplaatsbeginsel’ kan worden opgeheven, zodat het onderwijs van een opleiding aan de verschillende opleidingen kan worden gegeven.

Intensiveren samenwerking

Verder worden op korte termijn de bestaande samenwerking in onderzoek geïntensiveerd en uitgebreid in de LDE Centers, naar voorbeeld van de samenwerking in de Medical Delta waarin de drie universiteiten en de twee medische centra al een aantal jaar onderzoek doen op het gebied van medische technologie. De intensivering wordt verder bereikt door een gezamenlijk leerstoelenbeleid en het delen van faciliteiten, zoals laboratoria.

‘Grand Challenges’

Op langere termijn (2015-2020) wil LDE zich richten op de door de Europese Unie vastgestelde ‘Grand Challenges’ op onderzoeksgebied. En moeten er LDE Graduate Schools komen in de vakgebieden Law en Humanities.

De notitie vormt het gezamenlijke hoofdstuk van de instellingsplannen die alle universiteiten voor de zomer af moeten hebben. In opdracht van staatssecretaris Zijlstra van hoger onderwijs moeten de universiteiten in deze plannen hun doelstellingen voor de komende jaren verwoorden. Leiden, Delft en Rotterdam hebben er voor gekozen om één gezamenlijke introductietekst te schrijven.

Tijdpad

Komende zomer worden per onderdeel ‘kwartiermakers’ benoemd door de drie colleges van bestuur. Eind 2012 zullen de eerste concrete stappen gezet gaan worden om de alliantie vorm te geven. WG