Ruim 225 miljoen euro wil NWO in 2012-2013 bijdragen aan het topsectorenbeleid van het kabinet. De samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven staat centraal in de plannen van de wetenschapsfinancier.

Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) speelt zeker in de huidige financieel-economische situatie de wetenschap als bron en motor van vernieuwing en innovatie een cruciale rol. NWO koppelt hiermee de wetenschap aan de strategische onderzoeks- en innovatieagenda’s die zijn opgesteld voor de negen topsectoren. NWO vraagt de deelnemende ondernemingen ook extra investeringen te doen, nu grotendeels in publiek-private samenwerking geïnvesteerd zal worden.

Ongebonden onderzoek

NWO stelt dat de organisatie er is en blijft voor de volle breedte van de wetenschap.

Dit neemt niet weg dat het vrijmaken van middelen voor de topsectoren gevolgen heeft voor de bestaande financieringsprogramma’s. Voor 2012-2013 betekent dit een duidelijke verschuiving van de financiering van vrij wetenschappelijk onderzoek naar investeringen in thema’s. De organisatie geeft aan dat om schade aan het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te voorkomen, op termijn daarom extra investeringen uiterst noodzakelijk zijn.

NWO is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers van Nederland. TL