Wetenschappers zouden bij hun promotie moeten zweren dat ze de waarden van de wetenschap niet uit het oog zullen verliezen. Hoogleraar filosofie Ingrid Robeyns deed dat voorstel afgelopen weekend in NRC Handelsblad.

Zo’n gelofte zou – zoals de eed van Hippocrates voor artsen – kunnen dienen als leidraad voor het handelen. In de krant discussieerde ze samen met twee andere hoogleraren over hoe geknoei in de wetenschap kan worden voorkomen.

Aardwetenschapper Maarten Kleinhans reageerde sceptisch. Hoe zit het met gepromoveerden die gaan werken voor een bedrijf waar ze de eed aan hun laars moeten lappen? “Dan maken we de eed voorwaardelijk – alleen voor als je in de wetenschap gaat werken”, opperde Robeyns. HOP