Appeltje voor de raad

Het College van Bestuur heeft alle leden van de

U-raad een iPad gegund. Enkel voor de vergaderstukken

van de Raad natuurlijk en ook “in bruikleen”,

dus niet helemaal cadeau, maar toch: voorwaar

een mooie en gewaardeerde geste! En dankzij

de goede zorgen van de griffie ook een plan dat snel

gematerialiseerd kon worden!

Bij het uitpakken en -proberen van “mijn” exemplaar,

controleerde ik voor alle zekerheid nog even

of het College niet stiekem Apps of andere extra’s

had laten installeren, die het overleg vanuit hun

perspectief “ten goede” zouden komen. Maar nee,

daarop was kennelijk geen beleid gevoerd. Er was

geen bijkomend knopje ingebouwd waarmee we

een “positief advies” zouden kunnen afgeven vóór

we er erg in hebben (een soort hamer-button). En

ook de toetsen waarmee “ja, mits” en zelfs “nee,

tenzij” ingetikt kunnen worden, functioneerden

naar behoren.

Wel leek het tijdens de eerste overlegvergadering

waarin de klassieke stapels papier vervangen waren

door de tablets een stuk rustiger dan gewoonlijk.

Op een collega die het al lang kende, en een andere

die er nog niet aan wou beginnen na, waren de

raadsleden druk aan het multitasken: goed luisteren

naar en, waar nodig, van gedachten wisselen

met het College van Bestuur, maar daarnaast ook

navigeren doorheen een prachtige en schijnbaar

eindeloze archipel van Apps en documenten. Voor

de meeste raadsleden was een hele nieuwe wereld

opengegaan. Een mooie, elegante wereld. En bij die

ontdekkingsreis hoort dus gewijde stilte.

Maar de U-raad zou de U-raad niet zijn als hij zelfs

een gegeven paard -nou ja, een paard in bruikleen

dus- niet ongegeneerd in de bek zou kijken. En dus

werd tegen het einde van die vergadering de iPad

vooralsnog kritisch tegen het licht gehouden. Of die

wel echt kostenneutraal was. En of er in het kader

van de ambitieuze milieudoelstellingen van het

College van Bestuur, afdoende onderzocht was of de

ecologische voetafdruk van de iPad positief afgewogen

kon worden tegenover de milieueffecten van

het gemiddelde papierverbruik.

Zeer belangrijke vragen natuurlijk en ongetwijfeld

ook buitengewoon boeiende academische exercities,

maar misschien heeft het titanenwerk dat

staatssecretaris Halbe Zijlstra de universiteiten

heeft opgedragen, en het berekenen, doordenken en

bijna continu bijsturen van de respons op de ingrijpende

veranderingen in de financiering van de universiteiten,

nu even net iets meer prioriteit. En bovendien:

met een iPad kan je zo de berekening van

de voetafdruk van je iPad van het internet plukken.