Lord Alan Rodger of Earlsferry (66) krijgt tijdens de 98e Dies Natalis van de Erasmus Universiteit op 8 november een eredoctoraat. Helaas kan hij deze niet zelf in ontvangst nemen, omdat de expert op het gebied van Romeins recht op 26 juni is overleden.

Nooit eerder heeft de Erasmus Universiteit te maken gehad met zo’n situatie. De universiteit en de Erasmus School of Law in het bijzonder hebben er niet aan getwijfeld of ze de Schotse topjurist op deze manier zouden eren. Lord Rodger had de uitnodiging al aanvaard, dus het lag voor de hand dat de uitreiking gewoon door zou gaan – mits de familie daarmee instemde. Dat zegt Ger Lugtenberg, die samen met Universitaire Plechtigheden de Dies Natalis voorbereidt. “Voor zijn familie en zijn werkomgeving blijft het eervol om zo’n eredoctoraat te ontvangen.”

Uitmuntend jurist

Hoogleraar Laurens Winkel van de rechtenfaculteit zal het eredoctoraat uitreiken aan de familie van zijn collegawetenschapper in het Romeinse recht. Volgens de Diesuitnodiging was Lord Rodger een uitmuntende jurist in het Verenigd Koninkrijk. Hij had een mooie carrière als jurist en wetenschapper en was ook lid van ‘the Supreme Court’, vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad.

Tijdens de Dies mag elk jaar een andere faculteit een eredoctoraat uitreiken aan een wetenschapper die bepalend is (geweest) in een bepaald vakgebied. LJ