Op de Erasmus School of History, Culture and Communication kunnen eerstejaars studenten een 5 gaan compenseren met minstens een 7. Deze regel moet de doorstroom bevorderen.

De faculteitsraad stemde 29 augustus in met het Onderwijs- en Examenreglement (OER) waarin het compensatoir toetsen is opgenomen. De belangrijkste veranderingen:

  • Compenseren mag in de hele bachelor, met uitzondering van de Thesis, de Thesis Class, het Onderzoekscollege bij Geschiedenis en de stage.
  • Alleen onvoldoendes tussen 5 en 5,49 mogen worden gecompenseerd met minimaal een 7.
  • Compenseren in het eerste Bachelorjaar mag pas als de student de 40 verplichte studiepunten heeft behaald. Met deze uitzondering wil de faculteit voorkomen dat studenten makkelijk aan de 40 punten komen.
  • In alle bachelorjaren mogen studenten niet alleen een onvoldoende, maar ook een voldoende herkansen. De student heeft drie herkansingsmogelijkheden in BA-1 en vier voor BA-2 en BA-3 samen. Hierbij geldt: het hoogste cijfer telt.

Wat betreft het laatste punt had onderwijsdirecteur Nel van Dijk graag gezien dat bij het herkansen van een onvoldoende het hoogste cijfer geldt, en als het gaat om een voldoende, het laatst behaalde cijfer. Dit om te voorkomen dat studenten lukraak hertentamens gaan maken. In het registratiesysteem ‘Osiris’ kon deze scheiding echter niet automatisch gemaakt worden.

Bang voor hogere werkdruk

De docenten van de faculteitsraad staan nog wat argwanend tegenover de regel dat ook voldoendes herkanst mogen worden. Zij zijn bang dat zij hierdoor wellicht meer werk krijgen. Van Dijk verwacht dat dat meevalt. “Studenten moeten spaarzaam omgaan met hun herkansingen, dus zullen nadenken wanneer zie die willen inzetten. Bovendien moeten docenten sowieso een hertentamen maken.”

Proefdraaien

De faculteit voert de compensatieregeling al dit studiejaar in als voorbereiding op de langstudeerregel – inclusief harde knip tussen bachelor en master – die in september 2012 start. De faculteit wil eerst een jaar proefdraaien met het nieuwe systeem, zodat eventuele fouten er volgend jaar uit zijn. LJ