Er hoeft geen speciaal recht op schadevergoeding te komen voor studenten die slecht onderwijs hebben gekregen. Die hebben al genoeg mogelijkheden om verhaal te halen, meent staatssecretaris Zijlstra.

Toen hij nog in de Tweede Kamer zat, diende Halbe Zijlstra samen met collega’s een motie in. Als opleidingen hun afspraken schenden, zouden studenten in aanmerking moeten komen voor een schadevergoeding, vonden VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. Daarvoor moest een speciale regeling komen.

Schade vergoed krijgen

Dat was in juli 2009. Intussen denkt Zijlstra er anders over. Er is allang een verhaalsrecht, schrijft hij nu in een brief aan de Tweede Kamer. Als studenten er met hun hogeschool of universiteit niet uitkomen, kunnen ze naar het College van beroep voor het hoger onderwijs stappen. Als de opleiding gerechtvaardigde verwachtingen niet heeft waargemaakt, kan de student de materiële en immateriële schade vergoed krijgen.

OER-en moeten duidelijker

Alleen moet dan wel duidelijk zijn wat een student redelijkerwijs mag verwachten. Daar wil Zijlstra wel voor zorgen. Hij constateert dat opleidingen nog niet wettelijk verplicht zijn om in het onderwijs- en examenreglement vast te leggen hoe hun onderwijs eruit ziet. Dus als afspraken over contacturen of onderwijsvoorzieningen niet worden nagekomen, kan de student zich niet altijd op het OER beroepen. Dat moet anders, vindt Zijlstra. Hij gaat opleidingen verplichten hierover duidelijkheid te verschaffen. HOP