Op de Erasmus Universiteit hoeft er geen student aan te schuiven bij vergaderingen van het College van Bestuur. Op de Rijksuniversiteit Groningen gaat dat wel gebeuren.

Tijdens een debat over de dubieuze afstudeertrajecten bij de Hogeschool Inholland had de oppositie geopperd dat die wellicht eerder aan het licht waren gekomen wanneer er zo’n ‘studentassessor’ in het college van bestuur had gezeten.

Student kan niet alles weten

Maar daar gelooft staatssecretaris Zijlstra niets van. “Naar mijn mening is het niet mogelijk dat een studentassessor kennis kan hebben van de gehele gang van zaken binnen de instelling en alle opleidingen inclusief alle verschillen tussen de afzonderlijke locaties”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij ziet daarom geen aanleiding om met voorstellen te komen om “de positie van de student-assessor in relatie tot het college van bestuur te versterken”, zoals de fracties van GroenLinks, PvdA, SP,  PVV, VVD, D66 en PvdD vorig najaar hadden gevraagd in een motie.

‘Student heeft via U-raad al veel invloed’

De Erasmus Universiteit reageerde in oktober vorig jaar al op de motie van onder andere GroenLinks. De secretaris van het College van Bestuur, Ton van der Pijl, vroeg zich toen af wat de toegevoegde waarde van de student zou zijn. “Studenten hebben via de Universiteitsraad al veel invloed.”

Aan wie is student loyaal?

De staatssecretaris herhaalt de argumenten tegen de invoering van de student-assessor van oud-minister Plasterk (die als kamerlid overigens vóór de motie stemde). Zo’n student-adviseur zou een rare figuur zijn in de verhouding tussen bestuur en medezeggenschap: is hij loyaal aan het bestuur of aan de studenten? Wat als hij een advies geeft dat recht tegenover dat van de medezeggenschap staat? En zou de aanwezigheid van een student bij de bestuursvergaderingen er niet tot leiden dat er op andere momenten over belangrijke zaken wordt overlegd?

Eerder sneuvelde het plan

De Landelijke Studenten Vakbond heeft lang gepleit voor de invoering van een student-assessor. In 2009 leek die er ook te komen, maar een door D66 toegevoegd amendement waarin dat geregeld werd, sneuvelde in de Eerste Kamer. Ook veel onderwijsbestuurders zagen niets in het plan.

Groningen denkt er anders over

Toch gaat de Rijksuniversiteit Groningen een student-assessor aanstellen. Het college van bestuur denkt sneller besluiten te kunnen nemen met een student-adviseur erbij, in plaats van met twee afgevaardigden uit de universiteitsraad (zoals nu gebruikelijk is). De personeelsfractie in de universiteitsraad is overigens tegen dit besluit omdat de Groningse student-assessor geen stemrecht heeft. HOP