Studenten moeten zelf zorgen dat DUO over de juiste adresgegevens beschikt, vindt de Nationale Ombudsman. Maar ze moeten er wel vanuit kunnen gaan dat alles in orde is als ze post ontvangen op hun nieuwe adres.

De Dienst Uitvoering Onderwijs zette de basisbeurs van een studente om van uitwonend in thuiswonend, toen het door haar opgegeven adres niet meer hetzelfde was als in de gemeentelijke basis administratie. De studente liep daardoor acht maanden uitwonendenbeurs (zo’n twaalfhonderdeuro) mis.

Beide adressen

De gemeente wijzigde het adres van de studente in de zomer van 2008 zodat het adres in het DUO-systeem anders werd dan in de gemeentelijke basisadministratie. DUO stuurde een brief naar beide adressen met de opdracht de gegevens kloppend te maken. Toen de studente dat niet deed, zette de dienst haar basisbeurs om naar thuiswonend.

De vader van de studente stapte naar de Nationale Ombudsman. De studente zou de brieven van DUO nooit hebben ontvangen. Maar volgens de dienst zijn ze wel verstuurd en had de studente zich moeten afvragen waarom ze geen post kreeg van DUO.

Misbruik

De ombudsman ondersteunt dat. Dat de studente wel degelijk uitwonend was, doet niet ter zake. Immers, bij de toekenning van studiefinanciering is bepalend of de adressen van DUO en de gemeente overeenkomen, zodat misbruik kan worden voorkomen.

Maar DUO krijgt niet helemaal gelijk. In december 2008 verhuisde de studente naar een ander huis. Ze stuurde daarover een adreswijziging, die volgens de dienst nooit is aangekomen. Toch ontving ze binnen twee weken post van DUO op haar nieuwe adres. DUO wijst erop dat zij bepaalde post altijd naar het gba-adres en niet naar het bij DUO opgegeven adres stuurt.

Heroverwegen

Dat gaat de ombudsman wat te ver. Hij acht het niet redelijk dat studenten op de hoogte zijn van de inrichting van het administratieve systeem van DUO. Daarnaast heeft DUO niet opnieuw een waarschuwingsbrief verstuurd. De Nationale Ombudsman adviseert DUO daarom te “heroverwegen” om de door de studente ontvangen beurs voor thuiswonenden over januari tot en met maart 2009 om te zetten in één voor uitwonenden. HOP