Het bedrijfsleven wil meer te zeggen krijgen over wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Het onderzoeksgeld moet sterker afhankelijk worden van de commerciële mogelijkheden.

Dat staat in een brief aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Afgelopen vrijdag werd de brief openbaar, samen met de voorstellen en toekomstplannen om de kenniseconomie te versterken.

Waar liggen de kansen?

Het kabinet heeft negen teams samengesteld om de kenniseconomie tegen het licht te houden. Groepjes van wetenschappers, topambtenaren, ondernemers uit het mkb en (voormalige) bestuurders van grote bedrijven vertegenwoordigen ieder een ‘topsector’, waar volgens het kabinet kansen lijken te liggen voor innovatie en groei. Denk aan gebieden als water, life sciences en high tech, maar ook creatieve industrie, logistiek en tuinbouw. Ze hebben nu hun plannen overhandigd.

‘Bedrijfsleven moet meer te zeggen krijgen’

Maar in hun gezamenlijke brief, waar Verhagen zo enthousiast over is, laten de teamvoorzitters van de topsectoren daar weinig van merken. Zij benadrukken dat het bedrijfsleven meer te zeggen moet krijgen. Maak een groter deel van de universitaire financiering afhankelijk van ‘valorisatie’ en samenwerking met het bedrijfsleven, opperen ze.

Arbeidsmarktrelevantie moet belangrijker worden

Ze vinden ook dat ‘arbeidsmarktrelevantie’ een belangrijke rol moet gaan spelen in de bekostiging van hogescholen en universiteiten. Wie een studie wil volgen waar weinig economische muziek in zit, moet voortaan maar loten. De behoefte aan afgestudeerden op de arbeidsmarkt moet zwaarder gaan wegen in het onderwijs.

Ook middelen als selectie aan de poort en verhoogd collegegeld moeten in dat licht worden gezien: als manieren om meer studenten aan de juiste opleidingen te laten afstuderen.

Jonge Akademie is sceptisch

Vorige week uitten wetenschappers van de jongerenafdeling van wetenschapsgenootschap KNAW kritiek op het bedrijfslevenbeleid: ze vrezen dat het nieuwsgierigheidsgedreven, fundamentele onderzoek in het gedrang komt. Volgens Verhagen is dat niet zo, alleen zal het fundamentele onderzoek zich iets meer moeten richten naar de topsectoren. HOP