Vaders met twee of meer kinderen leven aanzienlijk langer dan kinderloze mannen. Door aanmoediging van partner en kinderen leven ze vaak gezonder. Ook hebben ze vaak een hogere opleiding, waar in veel gevallen ook een gezondere levensstijl aan verbonden is.

Dit blijkt uit onderzoek van Renske Keizer en Pearl Dykstra van Sociologie, en Frank van Lenthe van het Erasmus MC, dat onlangs verscheen in het European Journal of Public Health. Het is een van de eerste onderzoeken dat het verband tussen levensduur en vaderschap onderzoekt.

Roken en drinken

De resultaten laten zien dat mannen zonder kinderen meer roken en drinken, minder vaak een partner hebben en lager opgeleid zijn en mede daardoor korter leven dan vaders met twee of meer kinderen. Bij kinderloze mannen ontbreekt de aanmoediging van partner en kinderen om gezond te leven.

Kostwinner

Daarnaast zijn vaders vaak hoger opgeleid dan kinderloze mannen. Hoger opgeleiden leven in veel gevallen gezonder en langer. Renske Keizer, een van de onderzoekers: “Vaders hebben vaak een hogere opleiding dan niet-vaders. Dit heeft met selectie te maken. Vrouwen kiezen als toekomstige vader voor hun kinderen vaker een stabiele partner, een goede potentiële kostwinner uit dan iemand waarbij dit perspectief minder rooskleurig is.”

Eindhoven

Er is bij het onderzoek gebruik gemaakt van gegevens van het onderzoek Gezondheid en LeefOmstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken, in 1991 door het Erasmus Medisch Centrum opgezet. In 2008 zijn de gegevens van alle respondenten gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek waardoor inzicht is verkregen in de vitale status van 4965 mannen. 

 

Een kind

Opvallend is dat vaders met een kind niet langer leven dan kinderloze mannen. Wat daarvan de reden is, moet nog onderzocht worden. Volgens Keizer is het mogelijk dat de situatie anders ligt bij de generatie mannen die nu kinderen krijgt ten opzichte van de mannen die meegenomen zijn in het onderzoek. “Het is nu, en vooral onder hogeropgeleiden, een trend om bewust maar één kind te krijgen.”

Moeders

De onderzoekers hebben alleen onderzoek naar vaders gedaan, omdat er naar de relatie tussen moederschap en levensduur al vaker onderzoek is gedaan. Keizer: “Vaders zijn in dergelijk onderzoek niet meegenomen, omdat werd gedacht dat het al dan niet hebben van kinderen voornamelijk het leven van vrouwen zou beinvloeden en veel minder dat van mannen. Deze aanname is de laatste tijd meer betwist, omdat onderzoek laat zien dat het vaderschap grote gevolgen heeft voor het gedrag van mannen. Dit bracht ons er dan ook toe om de relatie tussen kindertal en sterfte ook bij mannen te onderzoeken.” TL