Na afloop van een weinig verrassend verkiezingsdebat op de Erasmus Universiteit kregen studenten gisteravond de kans om de deelnemende politici op de rooster te leggen. Hun antwoorden waren onbevredigend.

Een studente vroeg aan Elco Brinkman, CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, wat er gaat gebeuren met studenten die een verkeerde studiekeuze maken en afhaken. Ze liet hem niet wegkomen met een algemeen antwoord over beter basis- en voortgezet onderwijs, wat zou zorgen voor betere keuzes bij de toekomstige generatie. “Ik ben blij dat mijn broertje mij heeft om hem te helpen bij zijn studiekeuze, want op u kan ik echt niet vertrouwen”, beet ze hem toe.

Basisbeurs afschaffen

Een ander wilde van D66-leider Alexander Pechtold weten waarom hij de basisbeurs wil afschaffen: “U bent tegen de langstudeerboete, maar drie jaar uitwonendenbeurs – ruim negenduizend euro – is net zo duur als drie jaar boete betalen.” Pechtold ontweek de vraag. Met de besparing die een leenstelsel oplevert, zei hij de kwaliteit van het hoger onderwijs te willen verbeteren. “Ik snap dat het impopulair is, maar ik loop er nooit voor weg.”

Harder gewerkt

Brinkman verdedigde de langstudeerboete, terwijl Pechtold de basisbeurs liever afschaft. Brinkman: “Daar zullen ze hier in de zaal niet blij mee zijn.” Pechtold stelde verontwaardigd dat er ondanks verkiezingsbeloftes honderd miljoen op het gehele onderwijs wordt bezuinigd. Volgens Brinkman moet er gewoon harder gewerkt worden: “U praat de tijd vol zoals in veel vakken tegenwoordig op de universiteiten gebeurt.”

Ontzien

PVV-lijsttrekker Machiel de Graaf vond dat de oppositie niet zo moest zeuren over het onderwijs. “Het is een van de weinige sectoren die echt ontzien wordt, de heren aan de overkant zouden er blij mee moeten zijn.” HOP