Standvastige, koelbloedige studenten presteren minder goed dan onzekere studenten. Die laatsten studeren sneller en halen hogere cijfers omdat ze meer motivatie hebben.

Meer dan 3400 studenten vulden een vragenlijst in die Lilian Eggens hun had toegezonden. De docent van de Hanzehogeschool was nieuwsgierig naar de invloed van hun persoonlijkheid en sociaal netwerk op hun studieprestaties. Volgende week promoveert zij hierop aan de

Rijksuniversiteit Groningen.

Open deur

Sommige uitkomsten van haar onderzoek waren al wel bekend. Zo blijken uitstelgedrag en onzorgvuldigheid opnieuw niet bevorderlijk voor studiesucces, terwijl gemotiveerde studenten juist goed presteren.

Onzekerheid compenseren

Maar wat ze ook ontdekte: stabiele studenten zijn minder gemotiveerd dan studenten die wat vaker met emotionele problemen kampen. De laatsten scoren beter en studeren sneller. “Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat zij hun onzekerheid compenseren door meer en harder te studeren”, licht Eggens toe.

Sociaal netwerk is positief

Ook het sociale netwerk van studenten is van invloed op hun prestaties: een groot netwerk zorgt voor minder studievertraging. De omgeving “fungeert waarschijnlijk als vangnet, kruiwagen en buffer tegen de negatieve gevolgen van stress”, aldus Eggens.

Maar naarmate de vrienden en familieleden ouder zijn, gaat dat niet meer op. Eggens: “Vermoedelijk gaan levensfasen tussen personen in het netwerk dan verder uit elkaar lopen en verdwijnt die steunfunctie.”

Precieze cijfers over het studiesucces van verschillende typen studenten heeft  ze niet. HOP