De vicepremier van het Verenigd Koninkrijk, en leider van de Liberal Democrats, Nick Clegg sprak vandaag op het pre-evenement van de 27ste editie van de Business Week van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR). Het evenement werd voorgezeten door Frans Weisglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer.

  Nick Clegg

Foto: Frank Versteegen & Creative/EFR-Business Week

Plechtige muziek klinkt en de vicepremier komt als een koning, onder luid applaus, naar voren, met de rector, de Britse ambassadeur en een groep leden van de EFR achter hem aan. Clegg zal in een kwartier tijd “een rough sketch geven van de situatie in het Verenigd Koninkrijk in gebrekkig keuken-Nederlands”. “Ik praat makkelijker over poffertjes in het Nederlands dan over economie”, geeft hij toe. Hoewel zijn Nederlands bijna foutloos is, stapt hij af en toe over op het Engels. Studenten en andere aanwezigen kunnen vervolgens vragen aan hem stellen ‘over politiek, economie of mijn privéleven’. In dat laatste blijkt weinig interesse te zijn.

Coalitie

We proberen nu de economie meer in evenwicht te brengen, vertelt Clegg. “Het

Verenigd Koninkrijk was te afhankelijk geworden van bepaalde sectoren en regio’s. Daarnaast zagen we de problemen niet snel genoeg, bijvoorbeeld op de huizenmarkt. Tegelijkertijd hebben we te maken met een nieuwe vorm van regeren. Wij zijn niet gewend aan coalities. Dat is heel erg wennen.” Dagvoorzitter Frans Weisglas kan een prangende vraag niet onderdrukken: “Hoe zijn jullie erin geslaagd zo snel een coalitie te vormen?” Clegg: “We voelden grote druk om snel te handelen, zowel vanuit de media als vanuit de burgers. De economie stond er erg slecht voor”.

Europeaan

Clegg kent Nederland van familiebezoeken en vakanties. “Het is spannend om nu hier als vicepremier te zijn”, laat hij weten. Met een Nederlandse moeder, een Brits-Russische vader en een Spaanse echtgenote is het belang dat hij aan Europese samenwerking hecht niet vreemd. Van 1999 tot 2004 was hij lid van het Europees Parlement. Hij miste echter het directe contact met burgers en werd in 2005 gekozen tot parlementslid in het Britse Lagerhuis.

Een student stelt de vraag wat Clegg nog graag in het regeerakkoord had gezien, maar wat het niet gehaald heeft. “Meer Europese samenwerking en meer nadruk op het milieu”, is zijn antwoord.

Collegegeld

Een andere student wil weten hoe het zit met de verhoging van het collegegeld in het Verenigd Koninkrijk. “Bezuinigen was nodig”, zegt Clegg. “Het aantal studenten is heel sterk gestegen. Op hetzelfde moment kregen we te maken met de economische crisis.” Hij probeert de maatregel vervolgens zo uit te leggen dat de verhoging tot 7000 euro alleen maar een vooruitgang betekent voor arme studenten, omdat door een ruimhartig leenstelsel pas bij een bepaald inkomen terugbetaald moet worden.

Zondebokken

Een volgende student uit het publiek vraagt  of er in het Verenigd Koninkrijk, net als in Nederland, sprake is van haat tegenover moslims en angst voor extremisme.

“Een partij als die van Geert Wilders hebben we niet” zegt de leider van de Liberal Democrats – een zusterpartij van zowel de VVD als D66 – en hij maakt duidelijk het grondig oneens te zijn met de PVV: “We proberen te vermijden een groep of religie overal de schuld van te geven; dat is heel beledigend en helpt de maatschappij niet vooruit.” Een debat over extremisme en terrorisme vindt volgens hem wel plaats: “Extremisme moet altijd geïsoleerd worden. En het is belangrijk dat mensen integreren. Daar doen we veel aan.”

Olympische Spelen

Aangekondigd was dat Clegg het over de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen zou hebben, maar daar wijdt hij geen woord aan. De tweede helft van het evenement draait wel om de Olympische Spelen. Wout Korving, directeur van Rebel Group geeft een lezing over de toepassing van economische instrumenten op de besluitvorming rondom de Olympische Spelen van 2028. Hij vertelt over eerdere Spelen, die juist wel of niet gunstig uitgepakt hebben voor de economie. Zo is Barcelona na de Spelen van 1992 een belangrijke toeristenbestemming geworden, en onderschatte Athene de kosten van onderhoud van de stadions na de Spelen van 2004 enorm, terwijl Vancouver juist goed nadacht over alternatief gebruik van sportfaciliteiten.

Paneldiscussie

Een paneldiscussie over de Nederlandse bid op de Olympische Spelen van 2028 sluit de middag af. Antoinette Laan, wethouder Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam, Erik Braun, onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Coert Beerman, directeur Rabobank Rotterdam gaan hierover met het publiek in discussie.

Business Week

De EFR-Business Week is een van de grootste studentencongressen van West-Europa en vindt plaats van 30 maart tot 7 april 2011. Eerdere gastsprekers van de EFR-Business Week in de afgelopen jaren waren onder anderen José Barroso, David Petraeus, Yasser Arafat en Gerhard Schröder. (TL)