Nieuwe orgaandonoren maken weer iets vaker bezwaar tegen wetenschappelijk gebruik van hun hart, nieren, lever en andere organen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het donorregister.

Organen van overleden donoren kunnen niet altijd worden getransplanteerd. Soms is het te laat of is er geen geschikte patiënt beschikbaar. Dan kunnen artsen de organen ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar transplantatie. Tenzij de donor dat expliciet heeft verboden.

Dit jaar hebben zich al 67.372 nieuwe orgaandonoren aangemeld bij het donorregister. Daarvan hebben er 519 bezwaar gemaakt tegen gebruik van hun organen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is 0,8 procent.

 

Voorheen minder bedenkingen

In voorgaande jaren hadden nieuwe donoren er minder bedenkingen bij. In 2007 ging het om 0,6 procent, in de twee jaren daarna om 0,2 procent. Van alle mensen die zich de afgelopen jaren als orgaandonor lieten registreren, heeft 0,8 procent erbij gezegd dat ze hun organen niet voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stellen.

Hele lichaam ter beschikking stellen

Overigens heeft dit niets te maken met het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Wie dat doet, schenkt zijn stoffelijk overschot aan een anatomisch instituut van een universiteit voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dat valt niet te verenigen met orgaandonatie.

Deze week donorweek

In de nationale donorweek hoopt het de Nederlandse Transplantatie Stichting nieuwe donoren te werven. Bekende Nederlanders doen hun best zoveel mogelijk mensen te overtuigen. HOP