Het afschaffen van de basisbeurs zou volgens kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie een kortzichtige bezuinigingsmaatregel zijn. Liever verhoogt hij het collegegeld van trage masterstudenten, “maar niet zo heftig als het CDA”.

De nummer negen van de ChristenUnie vindt het pleidooi voor de invoering van een sociaal leenstelsel vreemd. “Het bestaande stelsel is nog maar kort geleden aangepast en is nu al heel sociaal”, zegt Anker. “Als je even krap zit kun je zelfs een afbetaalpauze inlassen, dus wat wil je nog meer?”

Wat de PvdA, VVD en D66 aanprijzen wijkt daar volgens hem nauwelijks vanaf. “Het is dus gewoon een bezuinigingsmaatregel, die ook nog eens kortzichtig is. Want als je zoveel mogelijk mensen hoog wilt opleiden moet je ze niet afschrikken door de basisbeurs af te schaffen. En het argument dat de beurs toch al zo laag is, deugt ook niet. Dan ga je te makkelijk voorbij aan de zorgen van ook de ouders van studenten. Die 1200 euro per jaar die ze voor hun thuiswonende studerende kinderen ontvangen is niet niks.”

Maar de ChristenUnie bezuinigt toch ook 400 miljoen euro op het hoger onderwijs, onder meer door trage studenten een hoger collegegeld te laten betalen?

“Dat klopt, maar ons plan heeft minder gevolgen voor de toegankelijkheid. We mikken op ouderejaars, masterstudenten dus, die meer dan een jaar uitlopen op de totale studieduur van vier of vijf jaar. Zij moeten meer gaan betalen, maar niet het instellingscollegegeld, wat het CDA wil. Dat is bij sommige universiteiten nu al meer dan tienduizend euro, dus dat zou wel erg heftig zijn. Wij denken aan twee maal het normale collegegeld, dus ruim 3300 euro.”

Wat levert dat op?

“We schatten 75 miljoen euro, maar de grootste winst zal zijn dat studenten de laatste studiefase sneller doorlopen. Er staat nu erg veel druk op de universitaire masteropleidingen, vandaar ook dat we sommige langer willen maken. Welke weten we nog niet. Ook willen we dat er meer hbo-masters komen, zodat hbo’ers die geen wetenschappelijke ambities hebben kunnen doorleren aan hun eigen hogeschool. Bedrijven mogen bijdragen aan vakgerichte masteropleidingen, op voorwaarde natuurlijk dat de opleiding zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud.”

“Ook denken we dat het goed is als universiteiten en hogescholen zich meer gaan specialiseren. Niet elke instelling hoeft alles aan te bieden. Dat zal ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. We willen 300 miljoen investeren in het aanstellen van meer docenten. Vooral in het hbo bedienen die nu te veel studenten. Dat gaat ten koste van de onderwijstijd en begeleiding.”

Thuiswonende studenten die een uitwonendenbeurs ontvangen kunnen beter niet op u stemmen?

“Fraudeurs willen we de basisbeurs gaan afpakken, want samen drukken ze naar schatting zo’n 65 miljoen achterover. Dat is serious money, dat we goed kunnen gebruiken.” HOP