Politici wringen zich in allerlei bochten om de kloof tussen de samenleving en de politiek te overbruggen. Minister van Landbouw Gerda Verburg liet een eigen glossy maken. Premier Balkenende stapt maar wat graag in een raceauto en populistische politici laten geen kans voorbij gaan om zich af te zetten tegen ‘het Haagse gedoe’. Er is hierdoor een tweede kloof ontstaan: die tussen politici en de politiek.

Wat is er aan de hand onder de ‘Haagse kaasstolp’? Hoe is die kloof ontstaan tussen de burger en de politiek? Welke invloed hebben campagnemakers en spindoctors op het imago van politici? En lukt het politici om de klassieke kloof te overbruggen door zich voor te doen als ‘gewone’ Nederlanders? Of wordt het imago van de politiek alleen maar slechter, als zelfs politici afstand nemen van hun eigen professie? Want wie houdt er dan nog van de politiek?

Aan de vooravond van de landelijke Tweede Kamerverkiezingen gaan in het maandelijks actuele discussieprogramma van de Erasmus Universiteit Rotterdam, De Kwestie Live, prominente wetenschappers en deskundigen uit de praktijk in discussie. En u kunt meediscussiëren!

In het forum: cultuursocioloog prof. dr. Dick Houtman, media-onderzoeker dr. Chris Aalberts (mede-auteur van een boek over spindoctoring), dr. Ronald van Raak, Tweede Kamerlid namens de SP en bij die partij lid van het partijbestuur en het wetenschappelijk bureau, én EUR-alumnus.

Vaste columnist Mohammed Benzakour.

Donderdag 27 mei, 20.00 uur, De Unie, Mauritsweg 34-35 Rotterdam

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur