De Erasmus Smart Port, een nauw samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de Rotterdamse haven, kan van start. Het project kreeg 22 maart groen licht van vertegenwoordigers van de haven en het bedrijfsleven.

“Dit is een grote vooruitgang”, vertelt een hoorbaar trotse Jo van Nunen, wetenschappelijk directeur van het project. De Erasmus Smart Port zorgt ervoor dat er een gezamenlijke onderzoeksagenda komt voor iedereen die nu al bezig is met havenonderzoek aan de EUR. “De Smart Port zal het overleg tussen die onderzoekers beter faciliteren”, vertelt van Nunen. Bovendien moet het samenwerkingsverband ook voor nieuw onderzoek gaan zorgen. “We hebben nu meer interactie met de haven en dat zorgt vanzelf voor meer onderzoeksvragen”.

Ideeënuitwisseling

Eén van de eerste tastbare resultaten van de Smart Port is een nieuwe interdisciplinaire master (werktitel: ‘Global trade in complex networks’), waaraan de economische, juridische, sociale en bedrijfskundige faculteiten bijdragen. Van Nunen hoopt dat er een actieve uitwisseling van ideeën ontstaat. “We leveren niet zomaar producten aan de haven en het bedrijfsleven. We gaan ook naar hen toe voor suggesties.” Bovendien starten in het havengebied binnenkort een aantal workshops en lezingen om de ideeënuitwisseling te bevorderen.

Meningen verzamelen

De organisatie van de Erasmus Smart Port valt in handen van een wetenschappelijk directeur (tot 1 januari is dat van Nunen), een zakelijk directeur en vijf verantwoordelijke ‘havenhoogleraren’; één bij elke aan het project deelnemende faculteit en één door het college van bestuur benoemde ‘extra’ hoogleraar.

De verantwoordelijken willen op korte termijn proberen om meningen van de rest van de universiteit te vergaren en eventueel in te passen. Van Nunen: “Het is niet zo dat wij alles al vastgelegd hebben. We staan open voor goede suggesties.” GvH