Een cultuurverandering binnen een organisatie kan pas slagen als die cultuur vooraf diepgaand is onderzocht. Alex Straathof promoveert op 10 september op een methode om cultuur te meten.

Volgens Straathof mislukken veel cultuurverandertrajecten, omdat het geheel van denken en doen, ingebed in de onderlinge verhoudingen, de neiging heeft zichzelf in stand te houden. Inzicht in de cultuur helpt om niet in oude patronen terug te vallen.

Meetinstrument

Voor managers is het niet eenvoudig grip te krijgen op de heersende cultuur binnen de organisatie. Daarom ontwierp de onderzoeker voor zijn proefschrift ‘Zoeken naar de kern van cultuurverandering’ een methode om cultuur en cultuurverandering te meten. Dit meetinstrument houdt rekening met gedrag, denken en de onderlinge verhoudingen tussen mensen die de cultuur vormen. De patronen die uit het meetinstrument rollen, zijn een ingang om de cultuur te veranderen.

Nieuwe manier van doen

Straathof komt tot de conclusie dat binnen een half jaar het collectieve denken binnen een organisatie kan veranderen. Dat geldt ook voor de onderlinge verhoudingen, die van belang zijn voor de bestendiging van de cultuur. De meeste energie bij dit soort verandertrajecten moet daarom gestoken worden in het vinden, en uitdragen van nieuwe manieren van doen. Door periodiek te meten wordt duidelijk welke maatregelen managers moeten nemen en wordt het sturen van cultuurverandering een concrete en tastbare opgave.