Dankzij overheidssubsidie kunnen 1472 door de crisis bedreigde kenniswerkers tijdelijk aan de slag bij universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen als TNO.

In totaal 1336 onderzoekers worden voor anderhalf jaar gedetacheerd, maar blijven in dienst van hun bedrijf. Daarnaast krijgen 136 jonge onderzoekers die door de crisis niet aan de bak komen, een tijdelijke aanstelling.

Zo’n zestig procent van de kenniswerkers vindt onderdak bij een universiteit. De meesten bij de TU Eindhoven, gevolgd door de TU Delft en de Universiteit Twente. Ruim dertig procent komt te werken bij een TNO-instelling en een kleine minderheid bij technologische topinstituten en hogescholen.

De ministers van Economische Zaken en van Onderwijs hebben in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de kenniswerkers, verdeeld over 2009 en 2010. De regeling is bedoeld om hen te behouden voor de Nederlandse kenniseconomie. Alleen bedrijven die sinds september 2008 een omzetdaling kennen, mogen er een beroep op doen.

De onderzoekers werken de komende anderhalf jaar aan thema’s van maatschappelijk belang, zoals de gezondheidszorg en het gebruik van lichte materialen voor voertuigen waardoor het energieverbruik daalt.

Eind september is er een tweede ronde waar bedrijven en onderzoeksinstellingen op in kunnen schrijven. Er zit nog 45 miljoen euro in de subsidiepot. HOP