Jos de Mul, filosoof aan de EUR heeft gemengde gevoelens over het ontslag van Tariq Ramadan.

Aan de ene kant had Ramadan – die een democratische islam voorstaat – zijn medewerking aan Press TV moeten heroverwegen op het moment dat het Iraanse regime op een zeer gewelddadige wijze reageerde op de massale protesten tegen de verkiezingsfraude.

Meten met twee maten

Aan de andere kant getuigt het ontslag van Ramadan volgens De Mul van het meten met twee maten. “De stad Rotterdam en de Erasmus Universiteit onderhouden zelf nauwe contacten met Shanghai. Op werkbezoek laat het College van Bestuur zich daar graag fêteren. Maar net als Iran worden ook in China de mensenrechten niet zo nauw genomen. Maar dat heeft bij mijn weten nog niet geleid tot een heroverweging van de samenwerking”, aldus de filosoof.

Hij vervolgt: “Daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit en te nimmer een samenwerking met een onderdrukkend regime zou moeten aangaan. Ik denk dat je met een kritische dialoog en de ondersteuning van democratische tendensen in zo’n land vaak meer kunt bereiken dan met een boycot. Maar je begeeft je dan wel onvermijdelijk in een grijs gebied waar eenvoudige zwart-witschema’s niet werken.”

Ramadan propageert niet

De Mul weet dat Ramadan herhaaldelijk afstand heeft genomen van autoritaire islamitische regimes. “In het programma dat hij voor Press TV maakt, dat geven ook zijn critici toe, bedrijft hij op geen enkele wijze propaganda voor het Iraanse regime. Je kunt zijn keuze bekritiseren, maar om hem daarvoor op staande voet te ontslaan, vind ik bijzonder overtrokken. Die reactie lijkt meer te zijn gemotiveerd door angst voor Wilders en andere populisten dan door de zaak zelf.”

Tot slot geeft de filosoof aan dat hij zelf weinig affiniteit heeft met de orthodoxe denkbeelden van Ramadan. Maar De Mul wijst er ook op dat hij een belangrijk rolmodel is voor veel jonge moslimstudenten. “Hij houdt hen voor dat islam en democratie elkaar niet uitsluiten en roept hen op te integreren in de westerse samenleving. Ik denk niet dat je de democratie een dienst bewijst door zo iemand de deur te wijzen.” DR/LJ