Een leesclub voor studenten aan de EUR is in oprichting. Samen gaan studenten literatuur lezen en bespreken.

De initiator is Zina Pishdar, studente bestuurskunde aan de EUR. Studium Generale en het Rotterdamsch Leeskabinet waren enthousiast en steunen het plan van Pishdar.

Collectie opbouwen

De keuze van de boeken zal aansluiten bij het lopende project Grenzeloos lezen van het Leeskabinet. Bij dit project wil het Leeskabinet een (Engelstalige) collectie opbouwen met literatuur uit de herkomstlanden van de EUR-studenten.

Aanmelden

De precieze opbouw en de literatuur zullen bepaald worden in samenspraak de leden van de leesclub, tijdens de eerste bijeenkomst na de zomervakantie. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Zina Pishdar (0641414445). Tot nu toe hebben 15 studenten zich aangemeld. DR

Meer informatie