‘Europa is niet het probleem, maar dé oplossing’, zei Guy Verhofstadt aan de vooravond van de Europese verkiezingen woensdag tijdens de door hem uitgesproken Mandevillelezing.

De oud-premier van België pleitte in zijn politiek geladen lezing voor één European Financial Supervisor die de Europese financiële markten weer op orde moet brengen. Net als in de VS moet Europa veel meer investeren in het op orde brengen van de financiële markten.

Protectionisme uit den boze

Daarbij moeten de 27 lidstaten gezamenlijk optrekken; de bescherming van de eigen thuismarkt is volgens Verhofstadt daarbij uit den boze. “Protectionisme gaat lijnrecht in tegen elke vezel van het Europese project”, sprak hij bevlogen.

Behalve één ‘financiële regulator’ voor de Europese financiële markt en het herkapitaliseren van de banken, pleitte Verhofstadt verder voor de oprichting van een gezamenlijke bad bank. Hierin worden alle ‘toxische’ financiële producten die mede debet zijn aan de huidige kredietcrisis verzameld, zodat de Europese banken weer met een schone lei hun werk kunnen doen: kredieten verlenen aan particulieren en bedrijven.

Ben Vree, Guy Verhofstadt en rector Steven Lamberts

Nieuwe economie

Europa moet wat de Vlaamse liberaal betreft de leiding nemen in de nieuwe economie die zich wereldwijd aandient. Verhofstadts lezing had de titel ‘De Verenigde Staten van Europa’ – eveneens de titel van een boek van zijn hand, dat in 2005 verscheen over het belang van een verenigd Europa.

De jaarlijkse Mandevillelezing wordt jaarlijks op de universiteit gehouden door een prominente spreker met grote maatschappelijke verdiensten. De spreker krijgt uit handen van de organisatoren – de Erasmus Universiteit en het Rotterdamse bedrijfsleven – een oorkonde en de Mandevillepenning, vernoemd naar de 18e eeuwse arts en politiek-filosoof geboren te Rotterdam.

Verbindend vermogen

Verhofstadt, momenteel in België Minister van Staat en kandidaat voor het Europees Parlement, kreeg de onderscheidingen voor zijn ‘groot verbindend vermogen zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten, met name als pleitbezorger van een verenigd Europa’, aldus Ben Vree, directievoorzitter van Smit Internationale, en tijdens de plechtigheid de ceremoniemeester. WG

Foto: Paula Delfos