De nieuwe studentleden voor de U-raad zijn bekend. Na actief campagnevoeren gaan twaalf studenten afkomstig van zeven faculteiten hun medestudenten vertegenwoordigen.

Niet bij elke faculteit was er een verkiezing noodzakelijk: bij drie faculteiten waren er één á twee aanmeldingen waardoor de kandidaten meteen in de U-raad terecht kwamen.

De sociale, bedrijfskundige, economische en rechtenfaculteit mogen twee vertegenwoordigers sturen en de historische en wijsbegeerte faculteit één. De volgende kandidaten mogen de raad betreden: T. Storm en S. Di Rocco (FSW), E. Asscheman en O. Esser (RSM), S. Blauw en J. Bruins ( Economie/ ESE) en D. Poot en C. Brandes (Faculteit Rechtsgeleerdheid).

Veranderen

Samantha di Rocco (21), tweedejaarsstudente Psychologie is erin geslaagd één van de twee zetels te behalen. Ze staat te popelen om dingen te veranderen op de universiteit. Met name de ‘onduidelijke toestanden’ rond de ‘harde knip’. Dit houdt in dat je geen master mag doen voordat je je bachelor hebt afgerond. “Op de EUR geldt dit ook, maar onder bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk. Die omstandigheden worden helemaal niet omgeschreven. Je wordt enkel doorverwezen naar de examencommissie. Ik wil voor studenten duidelijk maken wat die omstandigheden dan zijn”, zegt Di Rocco.

Ook wil zij een oogje in het zeil houden bij de toekomstige verbouwing op de EUR en wil ze de studentenvoorzieningen verbeteren. “De universiteitsbibliotheek moet op zaterdag en zondag ook open zijn”, vindt Di Rocco.

Hoofdcommissies 

In september zal de nieuwe U-raad beginnen aan haar taak. Er zijn drie hoofdcommissies actief: Financiële zaken; Onderwijs, onderzoek & studentenzaken en Personele, bestuurlijke & infrastructurele zaken. Di Rocco hoopt in de commissie voor Onderwijs terecht te komen. Elke maand toetsen deze commissies het beleid van het College van Bestuur. Ook beschikt de U-raad over initiatiefrecht: raadsleden mogen een beleidsvoorstel doen, waarop het College van Bestuur formeel moet reageren.

Of er veel verandert kan worden binnen één jaar betwijfeld Di Rocco. “Ik zit ook in het bestuur van Ceddo Nulli (studievereniging van FSW) en ik heb daar geleerd, dat zaken die studenten graag willen veranderen, meestal weerstand opwekt bij het bestuur. Het is lastig om daar tegenin te gaan.” Ze hoopt in ieder geval één ding te veranderen. PJ