6 januari 2009 – Studenten die door hun gedrag of uitlatingen ongeschikt blijken voor het beroep waarvoor ze worden opgeleid, kunnen straks makkelijker worden geweerd. Minister Plasterk wil de Wet op het hoger onderwijs daartoe aanpassen.

Met het voorstel worden instellingen juridisch beter gewapend tegen ongewenste studenten als de militante pedofiel Norbert de Jonge. Het boegbeeld van de ‘pedopartij’, de Partij voor naastenliefde, vrijheid & diversiteit, spande in 2007 een rechtszaak aan tegen de Universiteit Leiden. Na de Radboud Universiteit Nijmegen had ook Leiden De Jonge toelating geweigerd tot de opleiding orthopedagogiek.

Een terecht besluit, oordeelde het College van beroep voor het hoger onderwijs een jaar later.

De consequenties voor de universiteit gaven de doorslag: als de Universiteit Leiden De Jonge had moeten toelaten, dan had de instelling daar enorme schade van ondervonden.

Met het nieuwe wetsartikel wordt het voor instellingen makkelijker om ongewenste studenten de deur te wijzen. Inschrijving zal kunnen worden stopgezet of geweigerd als een student “door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.”

Ook andere instellingen die dezelfde opleiding aanbieden krijgen het recht de student te weigeren. Bovendien kan een instelling een student de toegang ontzeggen tot afstudeerrichtingen of andere onderdelen van verwante opleidingen. HOP