Professor Maarten Kroeze (38) is per 1 februari de nieuwe decaan van de rechtenfaculteit. Geen nieuw gezicht binnen de faculteit, want momenteel is hij hoogleraar ondernemingsrecht en onderzoeksdecaan.

Kroeze kijkt er naar uit om de koers van de rechtenfaculteit te gaan bepalen. Hij zal zich onder andere buigen over de vraag welke onderzoeksgebieden geschikt zijn voor internationale publicaties. “De laatste vijf jaar is het aantal internationale publicaties bij onze faculteit hard gegroeid. Die groei moeten we vasthouden, maar er blijven vakgebieden die zich daar niet goed voor lenen. Het personen- en familierecht is in Nederland bijvoorbeeld anders geregeld dan elders. Het blijkt lastig te zijn om internationale tijdschriften voor dergelijke onderwerpen te interesseren”, verklaart de jurist.

Kroeze zal echter weinig veranderen aan de lijn die zijn voorganger Marc Loth heeft ingezet. Volgens de toekomstige decaan is het niet ideaal om lopend beleid af te breken, zeker niet nu er de afgelopen jaren zoveel is veranderd binnen de faculteit. Wetenschappers worden bijvoorbeeld strenger beoordeeld op hun onderzoek door middel van de Sanderskwalificatie. En op onderwijsgebied doelt de jurist op de bachelorhervorming.

Bovendien is de faculteit bezig om de verbouwing van het L-gebouw rond te krijgen en is net het convenant 2013 getekend, waarin de doelstellingen van de faculteit staan. Kroeze meent dat verandering van het beleid ook niet nodig is, omdat het huidige beleid breed gedragen wordt door het bestuur.

De nieuwe decaan is in 2004 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht (UU) op een ondernemingsrechtelijk onderwerp. Zijn proefschrift begon hij tijdens zijn baan als universitair docent aan de UU. Hier studeerde hij in 1994 af en kon meteen aan de slag. Tussen 1998 en 2004 werkte Kroeze in Den Haag in de advocatuur en rondde tegelijkertijd zijn proefschrift af.

Wie per 1 februari de nieuwe onderzoeksdecaan bij rechten wordt, is nog niet bekend. LS