Het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben op 18 december 2008 een integratie-overeenkomst getekend. Vanaf juli 2009 zal het in Den Haag gevestigde internationale centrum voor sociale wetenschappen deel gaan uitmaken van de Rotterdamse universiteit.

De samenwerking biedt op strategisch en academisch niveau voor beide partijen veel perspectieven. Samen met EUR-faculteiten zal het ISS meer innoverend onderzoek verrichten, waarmee grotere projecten kunnen worden opgepakt. De Erasmus Universiteit beschouwt de samenwerking met het ISS als een belangrijke stap in het proces van verdere internationalisering.

Het ISS heeft in haar 56-jarig bestaan inmiddels 11.000 studenten uit voornamelijk ontwikkelingslanden opgeleid op master- en PhD-niveau en vervult een leidende rol bij onderzoek en debatten over ontwikkelingskwesties. MM