Menige universiteit wil de promovendus-werknemer degraderen tot student. Dat moeten de universiteiten zelf weten, vindt minister Plasterk. Maar het Promovendi Netwerk Nederland stelt dat de belangen daarvoor te groot zijn.

Liefst zou minister Plasterk zien dat promovendi hun status als werknemer behouden. Dat heeft hij al een paar keer laten weten. Alleen aarzelt hij om universiteiten op dit punt de wet voor te schrijven.

 

De universiteiten doen intussen hun best de ‘bursaal’ erdoor te krijgen. Ze noemen de promovendus ‘promotiestudent’ en spreken consequent van een ‘promotieopleiding’ in plaats van een promotietraject. Ze wijzen daarbij naar het buitenland, waar promovendi vrijwel altijd student zijn. De rechter floot hen al een paar keer terug als ze beurspromovendi aanstelden, maar de instellingen blijven het proberen – uitzonderingen als de Radboud Universiteit Nijmegen daargelaten.

In een briefadvies aan de minister schrijft het Promovendi Netwerk Nederland dat de universiteiten een unique selling point dreigen te verkwanselen. De werknemerstatus zou juist meerwaarde bieden, die buitenlanders over de streep trekt om hier te promoveren. Deze arbeidsvoorwaarden zou Nederland met een goede PR-campagne juist onder de aandacht van buitenlands talent moeten brengen. Stel daarom eisen aan de bestedingen van de eerste geldstroom, adviseert het PNN de minister, en verbiedt de bursaal.

Maar er moet meer gebeuren om de Nederlandse promotietrajecten te verbeteren. Zorg dat die allemaal geëvalueerd worden, zegt het PNN, bijvoorbeeld door de KNAW-commissie die de onderzoeksscholen onder de loep neemt. Let daarbij op de begeleiding, het ‘cursustraject’ en de aandacht voor de loopbaan.

 

De overheid zou ook moeten regelen dat niet-EU-burgers langer de tijd krijgen om na hun promotie in Nederland een baan te zoeken, zoals in een wetsvoorstel van staatssecretaris Albayrak van Justitie staat. Anders investeren de universiteiten vier jaar lang in iemand die na de uitreiking van de doctorstitel weer naar eigen land moet vertrekken. HOP