Het kabinet wil kwaliteitsverschillen in het hoger onderwijs beter zichtbaar maken. Vanaf 2010 worden opleidingen op een vierpuntsschaal gekeurd, zodat ze onderling makkelijker vergelijkbaar zijn.

Op dit moment geven visitatiepanels opleidingen in de accreditatieprocedure een ‘onvoldoende’, een ‘voldoende’ of een ‘goed’ per onderdeel. Het oordeel ‘excellent’ kan alleen worden verleend als een opleiding daar tevoren een aanvraag voor heeft ingediend. Die eis vervalt in een wetsvoorstel dat het kabinet voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. 

Het huidige accreditatiestelsel heeft iets weg van de apk voor auto’s: een keuring op basiskwaliteit. Het oude ‘visitatiestelsel’, dat in 2004 werd vervangen, kende veel meer smaken: daarin werden opleidingen soms zelfs langs een tienpuntsschaal gelegd.

 

De Keuzegids Hoger Onderwijs, die de accreditatieoordelen dit jaar voor het eerst weer laat meewegen in zijn rankings, is blij met de uitbreiding naar de vierpuntsschaal. “Met de extra gegevens over sterke en zwakke punten van opleidingen kunnen we de studiekeuzevoorlichting aan aankomende studenten verbeteren”, zegt hoofdredacteur Frank Steenkamp. “We zullen er graag gebruik van maken.”

 

In lijn met afspraken die in de Tweede Kamer gemaakt zijn, laat minister Plasterk verder weten dat opleidingen binnen één instelling straks niet meer afzonderlijk hoeven te worden getoetst voor zaken als het algemene personeelsbeleid of de studentenvoorzieningen. De verminderde bureaucratische lasten voor universiteiten en hogescholen zouden op termijn een besparing van zeven miljoen euro per jaar opleveren. HOP

Fotografie: L.F. Huyskest