Communicatiewetenschapper Chris Aalberst (EUR) sprak 16 december op het Grotekerkplein over een Europa dat terug moet naar haar basis.

Volgens Aalberts is de kloof tussen burgers en de EU-politiek groter dan ooit. Burgers wensen dat de politiek op een kleine, menselijke schaal opereert. Terwijl steeds meer nationale regelgeving en verantwoordelijkheden naar de EU worden overgeheveld. Zijn conclusie is dat Europa als EU wel functioneert, maar niet beantwoordt aan de manier hoe burgers de politiek graag zien opereren. Hij pleit daarom dat de EU zich alleen nog moet richten op waar ze in eerste instantie voor is bedoeld: een verbond tussen landen voor een vreedzame toekomst.

Aalberst sprak zijn column uit in het kader van kunstproject Reboot, bedacht door Bas van Vlijmen. De kunstenaar roept hiermee de vraag op waarom de mens met alle technische en wetenschappelijke kennis niet meer creativiteit aan de dag legt om grote problemen op te lossen. Hij pleit daarom voor een reboot (herstart) om een andere houding te vinden ten opzichte van ons kunnen.

Om deze boodschap over te brengen, vraagt Van Vlijmen sprekers die een band hebben met Rotterdam. Vanuit hun eigen vakgebied laten zij hun licht schijnen over hoe we onze kennis op een nieuwe manier kunnen aanwenden om de problemen in de wereld het hoofd te bieden. De sprekers staan op het Grotekerkplein tussen twee beelden: rechts het beeld van Erasmus en links een sokkel met daarop het beeld van Marjolein Kriek. Zij is onderzoekster van het Leids Universitair Medisch Centrum en de eerste Europeaan en eerste vrouw waarvan het complete genoom (DNA) is vastgesteld. Het beeld van Kriek bestaat uit een afdruk (print) van een chromosomenpaar op grote lappen opgevouwen vrachtwagenzeil.

De beelden van Erasmus en Kriek vormen het contrast tussen het menselijke denken en de moderne techniek. Na elke column zal de spreker een aantal chromosomen op de sokkel toevoegen, zodat het beeld in lente 2009 net zo hoog is als het beeld van Erasmus. LS

Meer informatie