Dat de ‘harde knip’ tussen bachelor en master er gaat komen staat vast. Tijdens overleg in de Tweede Kamer gisteren bleek echter dat de ‘randvoorwaarden’ nog ingevuld moeten worden. Minister Plasterk van Onderwijs gaat overleggen met universiteiten en studenten.

De voorwaarde dat eerst alle bachelorpunten binnen moeten zijn, alvorens een student aan een master mag beginnen, zal enigszins minder rigide worden ingevuld dan eerder gedacht. Zo mogen studenten na invoering van de harde knip bij uitzonderlijke omstandigheden afwijken van de eisen. Denk hierbij aan het vervullen van een bestuursfunctie, zwangerschap, handicap of langdurige ziekte. Ook voor studenten die slechts één of twee studiepunten missen, moet het mogelijk zijn aan een master te beginnen. Hiermee komt de minister tegemoet aan wensen van de Tweede Kamer en van de studentenbonden.

De precieze invulling van de harde knip is nog onbekend, want de onderwijsminister wil eerst nader overleg voeren met zowel universiteiten als studenten. Het belangrijkste punten die hij met de universiteiten zal bespreken, zijn de uitbreiding van herkansingsmogelijkheden van bachelorvakken en de toename van instroommomenten in de masterprogramma’s. Het grote bezwaar dat studenten hebben tegen invoering van de harde knip is namelijk de studievertraging die ze hierdoor verwachten op te lopen. Zij protesteerden dan ook voor de ingang van de Tweede Kamer, toen het onderwerp daar maandag werd behandeld.

Van studievertraging vanwege de invoering van deze nieuwe maatregel hoeft volgens de minister echter geen sprake te zijn; hij verwacht dat studenten hun studietraject beter zullen plannen. De hoop is vooral dat studenten bewuster gaan nadenken over de keuze voor een master, en na afronding van hun bachelor vaker zullen kiezen voor een vervolgstudie aan een andere universiteit in binnen- of buitenland. Nu kiest namelijk 80 procent van de studenten voor een ‘doorstroommaster’, een masterprogramma dat in het verlengde ligt van de gevolgde bachelor en aan dezelfde onderwijsinstelling wordt gegeven. In 2011 zal de harde knip worden ingevoerd. MM

Foto WFA