In de jaarlijkse ESB Economentop heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam wederom de eerste plaats te pakken in zowel de Top 40 van meest publicerende economen als in de rangschikking van meest publicerende deelnemende universiteiten. Hoogleraar Philip Hans Franses van de EUR is met afstand de nummer 1 op de lijst.

Jaarlijks publiceert de ESB (Economisch Statistische Berichten) de economentop 40, welke een weergave is van de internationale publicaties van economen verbonden aan een Nederlandse universiteit. Bij de totstandkoming van de Top 40 van 2008 is gekeken naar de verschenen publicaties in de periode 2002-2006. De Top 40 is tevens een nuttig instrument bij de verdeling van onderzoeksgelden voor faculteiten. Ook geeft de instellingentop een indicatie van de resultaten van de onderzoeksbeleidsinspanningen.

Met zestig publicaties in de onderzochte periode steekt prof.dr. Philip Hans Franses met kop en schouders boven zijn collegae uit. Opvallend is de verdubbeling van het aantal wetenschappers van de Erasmus Universiteit in de Top 20.

De volledige lijst staat op de website van de ESB (Economisch Statistische Berichten). MM