Mensen zijn bang voor je, ze vrezen dat je ze besmet met hiv. Hiv-patiënten worden dagelijks met deze situatie geconfronteerd. Dit komt naar voren uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht in opdracht van het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland.

De 650 ondervraagde hiv-patiënten geven in het onderzoek aan dat ze zich gediscrimineerd voelen vanwege hun besmetting. Eén op de drie zegt in een sociaal isolement terecht te komen zodra ze hun ziekte bekendmaken. Vrienden, familie en zelfs medisch personeel nemen letterlijk afstand van hen uit angst om besmet te raken.

Om deze reden zwijgen veel van de patiënten ook over hun besmetting. Een derde vertelt niets aan familie of vrienden. Hiermee proberen ze uitsluiting te voorkomen of om een nieuwe romantische relatie op te bouwen. Veel patiënten negeren of accepteren hun fysieke toestand juist om weer een normaal hun leven te kunnen leiden.

Het onderzoek geeft aan dat de stigmatisering in alle delen van de maatschappij plaats vindt. De onderzoekers concluderen dat met name de media het stigma rond hiv in stand houden. Als voorbeeld noemen zij de berichtgeving rond de Groningse hiv-zaak, waarbij drie mannen veertien mannelijke slachtoffers opzettelijk zouden hebben besmet door het injecteren van hiv-besmet bloed in de slachtoffers.

Eerdere onderzoeken uit 1998 en 2001 naar de stigmatisering rond hiv gaven een andere conclusie. Uitgevoerd door de Universiteit Maastricht concludeerden deze onderzoeken aan dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking zich neutraal tot positief opstelde tegenover mensen met hiv. JL

Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van het Aids Fonds.