‘Minder hard achteruit is geen vooruitgang’, is het adagium van professor Michael Braungart, de Duitse chemicus die wereldwijd faam verwerft met zijn ideeën van ‘cradle tot cradle’ (‘van wieg tot wieg’). Hij is nu benoemd als bijzonder hoogleraar Duurzame systeeminnovaties bij de sociale faculteit van de EUR. Zijn leerstoel valt binnen de onderzoeksgroep DRIFT.

Braungart wil liefst een einde maken aan de ‘van wieg tot graf’-mentaliteit: waarbij leven en consumeren vooral resulteert in schadelijk afval. In zijn boek Cradle to Cradle, dat hij samen met William McDonaugh schreef, ziet hij toekomstige producten en productiemethoden die niet afgeschreven worden als afval, maar terugkomen als gerecycled materiaal of als onschadelijke compost. Bedrijven als Nike, Ford en Unilever hebben al enkele producten geproduceerd die op deze filosofie zijn gestoeld.

DRIFT is het Dutch Research Institute for Transitions, dat onder leiding van professor Jan Rotmans onderzoekt hoe duurzame veranderingen mogelijk zijn in de moderne maatschappij. Braungart zal hier gaan samenwerken met een senior onderzoeker en twee promovendi. DR