Ondanks dat de beurskoersen wereldwijd zakken is er in Nederland nog genoeg reden tot optimisme, zegt het kabinet. Maar op EconomieOpinie.nl, de spreekbuis voor de Rotterdamse economen, is het optimisme ver te zoeken.

Het mag er op de korte termijn misschien rooskleurig uitzien, maar de lastenverzwaring die in het regeerakkoord voorzien was zal er toch een keer moeten komen.

De koopkracht blijft in 2009 op peil en er is een overschot op de begroting, zodat de staatsschuld verder kan worden afgelost. Maar waar komt al dat extra geld vandaan? Henk Don, hoogleraar Econometrie en Economisch Beleid aan de EUR, geeft op EconomieOpinie.nl het antwoord op deze vraag: louter hoge gasbaten, uitstel van lastenverzwaring en gegoochel met de ‘onzekere’ prijsindexatie levert een sluitende balans op.

De hoge indexatie van de olieprijs heeft ervoor gezorgd dat het begrotingssaldo toch op 1,3% van het BBP uitkomt, evenveel als de verwachtingen voor dit jaar. Maar volgens Don is deze uitkomst geflatteerd: “Er vindt in 2009 een verrekening plaats van EU-afdrachten over 2007 en 2008, met als gevolg 1,7 miljard euro (0,3% van het BBP) aan eenmalige baten. In feite wordt er ook in 2009 weer niets gedaan aan verbetering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Integendeel, het “robuuste saldo” dat bepalend is voor deze houdbaarheid op langere termijn laat een verdere verslechtering zien.”

De lastenverzwaring is volgens Don naar de toekomst verschoven. Daar komt bij: als de prijsindexatie minder gunstig uitpakt dan gedacht – het kan een tekort opleveren van 4,5 miljard euro, moet er nog meer op de toekomstige uitgaven worden bezuinigd.