De opwarming van de aarde veroorzaakt op termijn honderden sterfgevallen en duizenden ziektegevallen in Nederland. Dat voorspelt de initiatiefgroep ‘Mondiale milieuveranderingen’, waarbij onder meer het Erasmus MC en de Universiteit Maastricht betrokken zijn.

Benauwde zomers zijn risicovol voor ouden van dagen en zieken. En iedereen krijgt eerder te maken met bedorven voedsel, zwemwater waarin bacteriën welig tieren, insecten die langer en vaker voorkomen en meer schadelijke straling van de zon. Vergiftiging, huidkanker en oogziekten komen daardoor meer voor de komende jaren.

De initiatiefgroep ‘Mondiale milieuveranderingen en gezondheid’, waarvan professor Mackenbach (Erasmus MC) de voorzitter is, stelt daartegenover dat de sterfte in de zachtere winters zal afnemen.

Mogelijk zal de sterfte daarom per saldo omlaag gaan, schrijven de onderzoekers, omdat sterfte door de kou uiteindelijk vaker voorkomt dan sterfte door de hitte.

Het advies is niettemin om hittewerende woningen te bouwen en wellicht de cultuur via ‘heat management’ rijp te maken voor siësta’s. Meer voorlichting en surveillance is nodig om gevaarlijke insecten te weren.

Het rapport van de initiatiefgroep, dat vandaag is gepresenteerd, is tevens raadpleegbaar op de site van NRC-Handelsblad.