De wetenschapsbegroting van OCW gaat verder op de ingeslagen weg en biedt de beste onderzoekers meer ruimte. Ook vrouwelijke wetenschappers krijgen een duwtje in de rug.

De opvallendste post op de nieuwe onderzoeksbegroting is het geld voor de graduate schools, dat oploopt van drie miljoen euro in 2009 naar vijftien miljoen euro vanaf het jaar 2011. Minister Plasterk is een vurig pleitbezorger van deze Angelsaksische versie van de onderzoeksschool en wil universiteiten graag helpen om die in te voeren. Het belangrijkste voordeel: grotere vrijheid voor jonge onderzoekers, die hun eigen ideeën uitwerken en zelf hun begeleider mogen kiezen.

 

Daarmee berijdt Plasterk zijn stokpaardje: talent moet de ruimte krijgen. Hij ziet daarom ook graag dat goede wetenschappers een gooi doen naar beurzen uit de NWO-Vernieuwingsimpuls (veni-, vidi- en vici-subsidies voor beginnende, gearriveerde en uitzonderlijk goede wetenschappers). Hij laat het budget oplopen tot 150 miljoen euro per jaar. De komende twee jaar staat er zelfs 164 miljoen euro op de begroting, maar dat is tijdelijk. HOP