Ondanks de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de teruglopende studentenaantallen willen de universiteiten voor hun werknemers blijven staan. “Met deze verantwoorde loonafspraak geven werkgevers en bonden het signaal af samen op te willen te trekken om de problemen die op onze sector afkomen het hoofd te bieden.”

woinactie

Lees meer

Acties tegen nieuwe regering: ‘Alsof ze een hele universiteit sluiten’

De komende regering bezuinigt bijna een miljard euro per jaar op hoger onderwijs,…

Inflatie

Ook vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek is tevreden over het onderhandelingsakkoord. “Na de ruime loonsverhoging in de huidige cao hebben we met deze salarisstijging de inflatie van de afgelopen jaren meer dan gecompenseerd”, laat bestuurder Bernard Koekoek weten.

Doordat het loongebouw tot en met schaal 7 op de schop gaat, verwacht hij dat een onderwijsassistent of een receptionist een salarisverhoging tot tweehonderd euro tegemoet kan zien.

Onwil

Vorige week nog beschuldigde de FNV de universitaire bestuurders van bestuurlijke onwil omdat ze te weinig stappen maakten met het verbeteren van de sociale veiligheid aan de universiteiten. Een week later lijkt de lucht geklaard.

In het nieuwe conceptakkoord staat dat er op elke universiteit één centraal meldpunt voor sociale onveiligheid komt. Ook mogen geheimhoudingsbepalingen niet langer worden mogen gebruikt om werknemers te verbieden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Bovendien wordt de positie van de ombudspersoon verstevigd.

Commissie Ongewenst Gedrag-COG-seksueel grensoverschrijdend gedrag-klachten_Femke Legué

Lees meer

Sociale veiligheid is struikelblok in onderhandelingen over cao universiteiten

De cao voor de universiteiten is bijna verlopen. Vakbonden balen dat de onderhandelingen…

Werkdruk

Verder zijn er afspraken gemaakt om de hoge werkdruk aan te pakken. Die gaan onder meer over het inroosteren van pauzes en over een realistische taakomvang van docenten. Vooral parttimers draaien nu vaak te veel uren.

Het onderhandelingsresultaat moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden en de afzonderlijke universiteiten. De nieuwe cao loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

Ook in het hbo werd onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe cao die anderhalf jaar geldig is. Daarbij is een salarisverhoging in twee stappen afgesproken, van 7 procent.

Al één reactie — discussieer mee!