Dat blijkt uit de nieuwe ramingen van het aantal leerlingen en studenten in de komende jaren, die het ministerie van Onderwijs heeft gemaakt. De financiering van het onderwijs is op deze ramingen afgestemd.

Van buiten Europa

Als de voorspellingen uitkomen, groeit het aantal buitenlandse hbo-studenten van 42 duizend nu naar 45 duizend in het jaar 2030. Dat is vooral te danken aan het aantal studenten van buiten Europa.

Aan de universiteiten gaat het harder, voorzien de ambtenaren. Het aantal Europese studenten neemt toe van 66 duizend in 2023 naar 86 duizend in 2030. Voor studenten van buiten Europa gaat het van 25.800 naar 33.500.

Student associations and recruiting only Dutch students small illustration2_ Nederlandse studenten studie studenten verenigingen_Migle Alonderyte

Lees meer

We hebben buitenlandse studenten nodig, meent migratiecommissie

Migratie heeft allerlei voor- en nadelen, staat in een nieuw rapport over Nederland in…

Krimp

Maar daar staat iets tegenover. “Er zijn de afgelopen decennia minder kinderen in Nederland geboren”, legt het ministerie uit. De daling van het aantal leerlingen treft inmiddels het mbo en voortgezet onderwijs.

Straks zijn de gevolgen ook voelbaar in het hoger onderwijs De hogescholen zullen, alles bij elkaar, flink krimpen. Het aantal hbo-studenten gaat afnemen van 460 duizend nu naar 409.500 in het jaar 2030.

Dat zijn er nog eens 23.500 minder dan vorig jaar werd voorspeld. De krimp treft vooral de voltijdsbacheloropleidingen. De andere takken van het hbo (masters en tweejarige ad-opleidingen) blijven wel groeien.

In het wetenschappelijk onderwijs gaat het om een bijstelling van 18.600 studenten. De universiteiten groeien nog wel, maar niet zo hard als eerder gedacht. Als de voorspellingen deze keer raak zijn, komen er slechts enkele duizenden studenten bij.

Die bijstellingen komen onder meer doordat Nederlandse jongeren vaker een tussenjaar nemen dan voorheen. Die trend begon toen de nieuwe basisbeurs aan de horizon verscheen: jongeren namen een tussenjaar na de middelbare school om maximaal van de beurs te kunnen profiteren. Een jaar later lijkt het tussenjaar nog steeds populair, zodat er minder eerstejaars studenten zijn.

Een andere reden voor de bijstelling is dat de ambtenaren hun ‘kristallen bol’ hebben veranderd. De methode is aangepast. Als het goed is, heeft het ministerie nu meer zicht op de verschillende groepen studenten van binnen en buiten Europa.

Dutch flag

Lees meer

Raad van State positief over wetsvoorstel internationalisering

De Raad van State is positief over het wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’.…

Politiek

PVV, NSC, VVD en BBB onderhandelen over het vormen van een nieuw kabinet. De ‘referentieramingen’ houden geen rekening met drastische maatregelen om de internationalisering te stuiten, bijvoorbeeld door het bacheloronderwijs weer vrijwel helemaal Nederlandstalig te maken.