Vooral veel economische en technische bacheloropleidingen gaan een Nederlandstalige variant invoeren, staat in een uitwerking van de plannen die universiteitenvereniging UNL op haar website heeft gezet.

Vooruitlopen

Op het gebied van internationalisering en de toestroom van buitenlandse studenten willen de universiteiten de ‘regie’ in eigen hand houden. Ze lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel van minister Dijkgraaf, dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.

Plannen per universiteit liggen er nog niet, ook al heeft de Tweede Kamer daar om gevraagd. De universiteitenvereniging houdt bovendien een slag om de arm: de medezeggenschap moet nog akkoord gaan.

Maar als het goed is, gaan twaalf volledig Engelstalige economische bacheloropleidingen weer in het Nederlands lesgeven, naast de Engelstalige variant. Slechts zeven blijven helemaal Engelstalig.

Bij de techniekopleidingen hebben dertien plannen voor een Nederlandstalig traject. Er blijven in die sector zestien volkomen Engelstalige bachelors over.

Voordeel

Een belangrijk voordeel voor opleidingen met twee onderwijstalen: straks kunnen ze de toestroom van buitenlandse studenten in het Engeltalige traject beperken, terwijl de Nederlandstalige variant gewoon toegankelijk blijft.

De universiteiten willen bij 27 opleidingen inderdaad zo’n ‘numerus fixus’ op het Engelstalige traject invoeren, waarvan veertien bij opleidingen in de sector gedrag & maatschappij en zes bij economische opleidingen.

Alles bij elkaar verzorgen de universiteiten 419 bacheloropleidingen. Bij net iets meer dan de helft is het Nederlands de onderwijstaal. Er blijven straks 88 volledig Engelstalige bacheloropleidingen over, tegen 127 in dit studiejaar. Dat is een afname van 30 naar 21 procent.

dutch only international students internationale studenten_2560_Francesca Mora

Lees meer

Minister verwacht fikse afname anderstalige bachelors door ‘zelfregie’ hoger onderwijs

Dankzij de plannen van de universiteiten om internationalisering te beperken zal het…