De wet spreekt van ‘bachelorniveau’, zegt de student. Dus wat maakt het uit of je de studiepunten aan een hogeschool of aan een universiteit behaalt? Hij brengt 144 hbo-studiepunten in die hij heeft verzameld aan verschillende hogescholen. Dat staat volgens hem gelijk aan bijna de hele universitaire opleiding bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Niveau

Als het aan de student ligt, begint hij gelijk aan zijn scriptie. Daarmee kan hij naar eigen zeggen aantonen dat hij over ‘academisch werk- en denkniveau’ beschikt.

Dat gaat de examencommissie van de opleiding bestuurskunde iets te snel. Die vindt dat er wel degelijk een niveauverschil is tussen hbo en wo. En daarin krijgt de commissie gelijk van het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden.

Aan de universiteit moeten bachelorstudenten aan andere eisen voldoen: “Er is sprake van een niveauverschil tussen de wo-bachelorgraad en de hbo-bachelorgraad, wat tot uitdrukking komt in de eindtermen”, aldus het college van beroep voor de examens (CBE). Dat behandelt kwesties waar studenten met de examencommissie niet uitkomen.

Raad van State

Het CBE verwijst ook naar jurisprudentie die zegt dat studenten een aanzienlijk deel van hun onderwijs aan de eigen opleiding moeten volgen. En dan is er nog het punt dat die 144 samengeraapte punten te weinig overeenkomen met de opleiding bestuurskunde.

De student stapte naar de Raad van State, maar ook daar vangt hij bot. De rechters behandelen de zaak niet inhoudelijk en willen niet ingaan op het niveauverschil. Wat ze nog wel zeggen: bij bestuurskunde mag een student sowieso nooit meer dan dertig studiepunten aan vrijstellingen aanvragen.

belastingdienst

Lees meer

Ook alumni van wo-masters aan het hbo komen in aanmerking voor kennismigrantenregeling

Een buitenlandse student volgde een wetenschappelijke masteropleiding aan de…