Eigenlijk lijkt alles in orde. Een oud-student van de European Master in Renewable Energy verdient genoeg en heeft een baan gevonden. Hij zou in aanmerking moeten komen voor de kennismigrantenregeling, waarmee hij dertig procent van zijn salaris belastingvrij kan ontvangen.

Maar de inspecteur van de belastingen meent dat deze oud-student geen gebruik kan maken van de regeling, omdat hij geen diploma aan een universiteit heeft behaald, maar aan een hogeschool. De Hanzehogeschool biedt deze master aan (samen met enkele buitenlandse instellingen).

Deskundig

De ‘deskundigheid’ van een kennismigrant wordt over het algemeen vastgesteld aan de hand van het salaris. Wie meer dan 46 duizend euro verdient, redeneert de overheid, zal wel ergens deskundig in zijn en komt in aanmerking voor de 30%-regeling.

Voor werknemers jonger dan 30 jaar, zoals de oud-student in deze rechtszaak, ligt de inkomensgrens lager: 35 duizend euro. Maar dan moeten ze wel een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs hebben behaald.

De inspecteur raakte in verwarring. De Hanzehogeschool is immers een hogeschool, en geen universiteit. Dan heeft deze oud-student toch geen diploma in het wetenschappelijk onderwijs behaald, maar in het hbo?

Maar er zijn enkele hogescholen die wetenschappelijke masters aanbieden. Ze hebben goedkeuring van kwaliteitsbewaker NVAO. Ook in de politiek is het welbekend. De rechter hoefde er niet lang naar te kijken en stelde de oud-student in het gelijk: die heeft inderdaad, zoals de regeling vereist, een wo-master. Hij mag dus gebruik maken van de kennismigrantenregeling en krijgt ook een procesvergoeding van 2.400 euro.

Omstreden

Deze regeling is bedoeld om werknemers met een ‘specifieke deskundigheid’ naar Nederland te halen. Dat zou goed zijn voor de kenniseconomie, die met tekorten op de arbeidsmarkt kampt.

In de politiek is deze regeling omstreden; onder meer Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) vindt die te ruimhartig. Waarom mogen buitenlandse werknemers meer verdienen dan Nederlanders die hetzelfde werk doen? Hij wil het belastingvoordeel inperken. Maar de regeling wordt niet zomaar afgeschaft of beperkt. In de Eerste Kamer is er nog veel draagvlak voor.