Vorig jaar werd de Wet vaste huurcontracten aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Vanaf 1 juli krijgen huurders recht op een vast contract. Door een amendement van D66 en de SP zouden ook studentenkamers onder die wet vallen.

Maar dat laatste heeft minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge alsnog verhinderd. Een maand geleden liet hij het parlement weten dat studenten allemaal onder de uitzondering gaan vallen.

Europese regels

Aanvankelijk zouden alleen internationale studenten worden uitgezonderd, maar dat onderscheid vindt de minister bij nader inzien niet te verdedigen. Het zou in strijd zijn met Europese regels.

Kamerleden kregen de koerswijziging van De Jonge te laat in de gaten. Na dertig dagen is de ‘algemene maatregel van bestuur’ automatisch een feit en pas woensdag, precies op de deadline, probeerden SP, D66 en SGP deze via een spoedprocedure tegen te houden. Daarvoor kregen ze niet de benodigde dertig stemmen in de Tweede Kamer.

De klos

Studenten zijn de klos, zegt Kamerlid Jan Paternotte (D66). “Zij blijven hierdoor van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract hoppen, met een hoop stress tot gevolg, terwijl zij zich gewoon op hun studie willen richten. Wat zijn alle mooie woorden van de formerende partijen aan studenten nog waard?”

PVV, NSC, VVD en BBB waren expliciet tegen een spoedprocedure. Andere partijen reageerden niet.

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) noemt de gang van zaken frustrerend en baalt dat ze de nieuwe maatregel van De Jonge zo laat heeft gezien. “Ik had niet gedacht dat de minister dit zou doen.”

Rigoureus

Ook de Woonbond is verbaasd. “We wisten dat de minister internationale studenten wilde uitzonderen, maar dat hij zoiets rigoureus zou doen hadden we niet verwacht”, zegt een woordvoerder.

De maatregel zal ingrijpende gevolgen hebben, vreest de bond. Verhuurders zullen de uitzondering voor studenten met beide handen aangrijpen: “Ze kunnen nu iedereen een tweejarig contract geven die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Verhuurders kunnen natuurlijk ook een vast contract aanbieden, maar de praktijk leert helaas dat ze dat liever niet doen.”

De Woonbond heeft nog allerlei vragen. Gaat de uitzondering ook gelden voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren? En hoe gaan huisbazen controleren of iemand als student staat ingeschreven? Gaat de overheid die gegevens leveren? “Wij zien grote uitvoeringsproblemen waar het ministerie nog geen antwoord op heeft.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volkshuisvesting kan inderdaad nog geen antwoord geven op deze vragen van de Woonbond.

1 kerstkaart drukken wiersema

Lees meer

Student wacht vaak langer op kamer dan studie duurt

De wachtlijsten bij sociale studentenhuisvesters zijn nog altijd lang. Soms hebben…