Universiteiten moeten het verzoek om informatie van The Rights Forum over hun banden met ‘pro-Israëlische’ organisaties in behandeling nemen. Dat heeft de rechter gisteren bepaald.

The Rights Forum komt op voor de rechten van Palestijnen en wil weten hoe de veertien universiteiten verbonden zijn met bedrijven en instellingen in Israël, en met Nederlandse organisaties die steun voor Israël zouden propageren.

Toch stonden er gisteren geen veertien, maar slechts negen universiteiten tegenover de stichting in de rechtbank. Zij moesten verdedigen waarom ze deels niet willen meewerken aan het verzoek om informatie.

Vijf universiteiten zijn dus afgevallen. Bij de TU Delft en de Open Universiteit is ergens in de procedure een termijn overschreden, dus die zaken zijn voorbij. De drie bijzondere universiteiten (Nijmegen, Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam) vallen niet rechtstreeks onder de Woo.

Onrust

The Rights Forum wil weten wat de institutionele banden zijn met bijvoorbeeld het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Alle correspondentie, vergaderuitnodigingen, notulen en afspraken zouden openbaar moeten worden. Het doel is te achterhalen of de universiteiten ‘bijdragen aan mensenrechtenschendingen in Israël en diens stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening, en uitsluiting van Palestijnen’.

Er is flinke onrust over dit verzoek ontstaan en op principiële gronden willen de universiteiten het verzoek deels naast zich neerleggen. Het gaat dan om de banden met Nederlandse organisaties.

“Het vizier richten op een specifieke groep burgers, waaronder ook medewerkers, studenten en alumni van onze universiteiten zorgt voor gevoelens van onveiligheid, van onrecht en discriminatie”, staat in een gezamenlijke verklaring.

Is het verzoek antisemitisch, zoals critici beweren? Volgens directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum is daarvan geen sprake. “Onze Woo-expert en juridische vertegenwoordiger zijn ook Joods. We willen alleen informatie over de banden met organisaties die kritiek op de staat Israël onderdrukken. Daar vallen ook christelijke en seculiere organisaties onder, zoals Christenen voor Israël en de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. We vragen niets over organisaties zoals ‘Een ander Joods geluid’ of ‘Gate 48’.”

Uitspraak bestuderen

Universiteitenvereniging UNL bevestigt dat de rechter het beroep van The Rights Forum gegrond heeft verklaard. “Universiteiten gaan de uitspraak bestuderen en komen erop terug”, laat een woordvoerder weten.

Dat ze het beroep in behandeling moeten nemen, wil niet zeggen dat ze de gevraagde informatie inderdaad gaan verstrekken. Tot nog toe hebben ze er niet naar willen kijken. Als ze er wél naar kijken, kunnen ze alsnog zeggen: wij geven deze informatie niet. Dan zal The Rights Forum opnieuw naar de rechter stappen.